DATOS ESTATÍSTICOS

  Ó igual que o resto dos pequenos concellos do interior de Galicia, Vilamarín tamén está a sufrir as consecuencias do envellecemento e o conseguinte despoboamento. A media de idade dos habitantes é alta, os nacementos escasos e os falecementos continuos. É esta unha hemorraxia que convén atallar canto antes. Pero é tarde para que a rexeneración se leve a cabo por sí soa, polo que dependerá en gran medida da efectividade das políticas que decidan activar as diferentes institucións de cara a reverter tal situación.

  A modo de exemplo podemos ver os seguintes documentos que certifican as afirmacións anteriores:

  •  Evolución da poboación de Galicia, Ourense e Vilamarín no século XX: poboacion_sxx3

  •  Evolución porcentual da poboación de Galicia, Ourense e Vilamarín referida ó ano 1900:  poboacion_sxx4

  •  Evolución da poboación de Vilamarín no século XXI:  poboacion_sxxi