Casa da Cultura

 casa cultura

 

No ano 2004, tamén na área de servizos do Concello de Vilamarín, e promovido polo propio Concello, levantouse o edificio da Casa de Cultura. Deseñado pola arquitecta galega Dna. Elvira Carregado, o edificio foi concebido para crear espazos diáfanos. Consta de dúas plantas ou nivéis que albergan as seguintes dependencias:

  Planta principal:

  • Biblioteca. Integrada na Rede Nacional de Bibliotecas, conta con máis de 4000 volumes, dos cales a terceira parte está adicada a literatura infantil e xuvenil. En ela se teñen desenvolvido actividades de animación a lectura, obradoiros de contos, arqueoloxía e xogos populares.

  • Aulas multiusos, como por exemplo a aula de informática, dotada con modernos equipos e conexión a Internet.

  Planta baixa:

  • Museo etnográfico, de recente creación, posee una numerosa e interesante colección de pezas da zona.

  Teléfono de contacto: 988286169.